• Otoro được dùng trực tiếp hoặc chế biến, sản phẩm phù hợp cho các món Sashimi, Sushi, không tái đông khi rã đông sản phẩm.

    Xuất xứ: Nhật Bản

    Bảo quản: Đông lạnh

    OTORO – Bụng Cá Ngừ