Bình đựng sake gốm sứ Nhật

100,000

Giới thiệu sản phẩm

Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Nhật

Bình đựng sake phong cách Nhật