• ❖ Thành Phần: Maki (cali, cá ngừ); Nigiri (tôm ngọt, cá trích ép trứng, thanh cua, cá hồi, bạch tuột, lươn, sò đỏ, đậu ngọt)

  ❖ Gia vị tặng kèm: Nước tương + wasabi + gừng hồng

  SUSHI & SASHIMI GK 03

  175,000
 • Sushi & Sashimi GK 04

  ❖ Thành Phần : Nigiri lươn Nhật, Nigiri mực, Nigiri bạch tuộc, sashimi sò đỏ (3 lát), sashimi cá hồi (3 lát), sashimi cá trích ép trứng (3 lát).

  ❖ Gia vị tặng kèm: Mù tạt Nhật, Gừng hồng, nước tương Nhật.

  SUSHI & SASHIMI GK 04

  179,000
 • Sushi & Sashimi GK 05

  ❖ Thành Phần : Sashimi cá hồi (3 lát), Sashimi thanh cua (3 thanh), Gunkan cá hồi sốt cay, Gunkang trứng tôm, Nigiri tôm chín, Nigiri thanh cua, Nigiri cá hồi, Nigiri mực lá, Nigiri cá trích ép trứng, Nigiri sò đỏ.

  ❖ Gia vị tặng kèm: Mù tạt Nhật, Gừng hồng, nước tương Nhật.

   

  SUSHI & SASHIMI GK 05

  215,000
 • Sushi & Sashimi GK 06 – Takeaway & Delivery

  Sashimi Salmon, Sashimi Kani
  Maki Marugo
  Gunkan Salmon Spicy, Gunkan Ebiko
  Nigiri Hokkigai, Nigiri Nishin cam, Nigiri Hotate, Nigiri Salmon, Nigiri Kani, Nigiri Amaebi
  Gừng + wasabi + nước tương

  SUSHI & SASHIMI GK 06

  79,000
 • ❖ Thành Phần: Nigiri (cá hồi, lươn, sò điệp, thanh cua).

  ❖ Gia vị tặng kèm: Mù tạt Nhật, Gừng hồng, nước tương Nhật.

  SUSHI & SASHIMI GK 09

  139,000
 • ❖ Thành Phần: maki cá ngừ (8 miếng), maki cali (8 miếng)

  ❖ Gia vị tặng kèm: Mù tạt Nhật, Gừng hồng, nước tương Nhật.

  SUSHI & SASHIMI GK 10

  105,000
 • ❖ Thành Phần: Gunkan (trứng tôm, cá hồi sốt cay), Nigiri (sò điệp, thanh cua, cá hồi, cá trích ép trứng, lươn, bạch tuột – 2 miếng mỗi loại)

  ❖ Gia vị tặng kèm: Mù tạt Nhật, Gừng hồng, nước tương Nhật.

   

  SUSHI & SASHIMI GK 11

  239,000
 • ❖ Thành Phần: Maki cali, thanh cua (4 miếng mỗi loại); Sashimi cá hồi (3 miếng); Nigiri sò điệp, cá trích ép trứng (2 miếng mỗi loại)

  ❖ Gia vị tặng kèm: Mù tạt Nhật, Gừng hồng, nước tương Nhật.

  SUSHI & SASHIMI GK 12

  169,000
 • ❖ Thành Phần: Maki cali (8 miếng); Nigiri sò đỏ, cá trích ép trứng, tôm ngọt, thanh cua (2 miếng mỗi loại)

  ❖ Gia vị tặng kèm: Mù tạt Nhật, Gừng hồng, nước tương Nhật.

  SUSHI & SASHIMI GK 13

  125,000
 • ❖ Thành Phần: Maki da cá hồi tempura (8 miếng); Nigiri lươn, cá trích ép trứng, cá hồi, tôm ngọt (1 miếng mỗi loại)

  ❖ Gia vị tặng kèm: Mù tạt Nhật, Gừng hồng, nước tương Nhật.

  SUSHI & SASHIMI GK 14

  145,000
 • Nigiri (cá hồi, thanh cua, đậu ngọt, cá trích ép trứng, lươn, bạch tuột)
  ❖ Gunkan Salmon Spicy, Gunkan trứng tôm

  ❖ Gừng + wasabi + nước tương

  SUSHI & SASHIMI GK 15

  195,000
 • ❖ Thành Phần: maki da cá hồi tempura (8 miếng)

  ❖ Gia vị tặng kèm: Mù tạt Nhật, Gừng hồng, nước tương Nhật.

  SUSHI & SASHIMI GK 16

  83,000
 • ❖ Thành Phần: Sashimi cá hồi (5 miếng), Nigiri cá hồi (2 miếng), Gunkan trứng cá hồi (2 miếng)

  ❖ Gia vị tặng kèm: Nước tương + wasabi + gừng hồng

  SUSHI & SASHIMI GK 17

  185,000
 • ❖ Thành Phần: Sashimi sò đỏ (3 miếng), Maki thanh cua, cá hồi; Nigiri (cá trích ép trứng vàng, cam, thanh cua)

  ❖ Gia vị tặng kèm: Mù tạt Nhật, Gừng hồng, nước tương Nhật.

  SUSHI & SASHIMI GK 18

  143,000
 • ❖ Thành Phần: Sashimi cá hồi; Maki cali; Nigiri (đậu ngọt, cá trích ép trứng cam, thanh cua)

  ❖ Gia vị tặng kèm: Mù tạt Nhật, Gừng hồng, nước tương Nhật.

   

  SUSHI & SASHIMI GK 20

  107,000