• ❖ Thành Phần: 120g sashimi bạch tuộc

  ❖ Gia vị tặng kèm: Nước tương + wasabi + gừng hồng

  SASHIMI BẠCH TUỘC GK.27

  199,000
 • ❖ Thành Phần: sashimi cá hồi, bụng cá hồi

  ❖ Gia vị tặng kèm: Nước tương + wasabi + gừng hồng

  SASHIMI CÁ HỒI ST.17

  283,000
 • ❖ Thành Phần: Maki (cali, cá ngừ); Nigiri (tôm ngọt, cá trích ép trứng, thanh cua, cá hồi, bạch tuột, lươn, sò đỏ, đậu ngọt)

  ❖ Gia vị tặng kèm: Nước tương + wasabi + gừng hồng

  SUSHI & SASHIMI GK.03

  184,000
 • Sushi & Sashimi GK 04

  ❖ Thành Phần : Nigiri lươn Nhật, Nigiri mực, Nigiri bạch tuộc, sashimi sò đỏ (3 lát), sashimi cá hồi (3 lát), sashimi cá trích ép trứng (3 lát).

  ❖ Gia vị tặng kèm: Mù tạt Nhật, Gừng hồng, nước tương Nhật.

  SUSHI & SASHIMI GK.04

  226,000
 • Sushi & Sashimi GK 05

  ❖ Thành Phần : Sashimi cá hồi (3 lát), Sashimi thanh cua (3 thanh), Gunkan cá hồi sốt cay, Gunkang trứng tôm, Nigiri tôm chín, Nigiri thanh cua, Nigiri cá hồi, Nigiri mực lá, Nigiri cá trích ép trứng, Nigiri sò đỏ.

  ❖ Gia vị tặng kèm: Mù tạt Nhật, Gừng hồng, nước tương Nhật.

   

  SUSHI & SASHIMI GK.05

  236,000
 • Sushi & Sashimi GK 06 – Takeaway & Delivery

  Sashimi Salmon, Sashimi Kani
  Maki Marugo
  Gunkan Salmon Spicy, Gunkan Ebiko
  Nigiri Hokkigai, Nigiri Nishin cam, Nigiri Hotate, Nigiri Salmon, Nigiri Kani, Nigiri Amaebi
  Gừng + wasabi + nước tương

  SUSHI & SASHIMI GK.06

  90,000
 • ❖ Thành Phần: Sashimi cá hồi, lươn, sò đỏ (3 miếng mỗi loại); Nigiri cá trích ép trứng, tôm ngọt, thanh cua (1 miếng mỗi loại).

  ❖ Gia vị tặng kèm: Mù tạt Nhật, Gừng hồng, nước tương Nhật.

  SUSHI & SASHIMI GK.07

  226,000
 • ❖ Thành Phần: sashimi cá hồi (5 miếng), sashimi sò đỏ (6 miếng),sashimi thanh cua (6 miếng)

  ❖ Gia vị tặng kèm: Mù tạt Nhật, Gừng hồng, nước tương Nhật.

  SUSHI & SASHIMI GK.08

  209,000
 • ❖ Thành Phần: Nigiri (cá hồi, lươn, sò điệp, thanh cua).

  ❖ Gia vị tặng kèm: Mù tạt Nhật, Gừng hồng, nước tương Nhật.

  SUSHI & SASHIMI GK.09

  146,000
 • ❖ Thành Phần: maki cá ngừ (8 miếng), maki cali (8 miếng)

  ❖ Gia vị tặng kèm: Mù tạt Nhật, Gừng hồng, nước tương Nhật.

  SUSHI & SASHIMI GK.10

  90,000
 • ❖ Thành Phần: Gunkan (trứng tôm, cá hồi sốt cay), Nigiri (sò điệp, thanh cua, cá hồi, cá trích ép trứng, lươn, bạch tuột – 2 miếng mỗi loại)

  ❖ Gia vị tặng kèm: Mù tạt Nhật, Gừng hồng, nước tương Nhật.

   

  SUSHI & SASHIMI GK.11

  251,000
 • ❖ Thành Phần: Maki cali, thanh cua (4 miếng mỗi loại); Sashimi cá hồi (3 miếng); Nigiri sò điệp, cá trích ép trứng (2 miếng mỗi loại)

  ❖ Gia vị tặng kèm: Mù tạt Nhật, Gừng hồng, nước tương Nhật.

  SUSHI & SASHIMI GK.12

  184,000
 • ❖ Thành Phần: Maki cali (8 miếng); Nigiri sò đỏ, cá trích ép trứng, tôm ngọt, thanh cua (2 miếng mỗi loại)

  ❖ Gia vị tặng kèm: Mù tạt Nhật, Gừng hồng, nước tương Nhật.

  SUSHI & SASHIMI GK.13

  132,000
 • ❖ Thành Phần: Maki da cá hồi tempura (8 miếng); Nigiri lươn, cá trích ép trứng, cá hồi, tôm ngọt (1 miếng mỗi loại)

  ❖ Gia vị tặng kèm: Mù tạt Nhật, Gừng hồng, nước tương Nhật.

  SUSHI & SASHIMI GK.14

  111,000
 • Nigiri (cá hồi, thanh cua, đậu ngọt, cá trích ép trứng, lươn, bạch tuột)

  ❖ Gunkan Salmon Spicy, Gunkan trứng tôm

  ❖ Gừng + wasabi + nước tương

  SUSHI & SASHIMI GK.15

  205,000