Nguyễn Thị Kim Huyền – thành viên KPI xanh 14 tháng

Chị Nguyễn Thị Kim Huyền – thành viên Master Chapter được vinh danh khi chị liên tục đạt KPI xanh, kể từ khi tham gia BNI – tháng 04/2020 đến nay. Giữ vững thành tích này là những nỗ lực to lớn. Mời các anh chị cùng gặp gỡ chị Kim Huyền:

https://www.youtube.com/watch?v=LsJJzDaa990

Link nguồn:
https://bni.vn/luon-dan-dau/

Chia sẻ bài viết