Phí vận chuyển: Bắt buộc với tất cả các đơn hàng

Là mức phí vận chuyển từ kho Genki đến tay khách hàng. Mức phí này được tính dựa trên khoảng cách giữa Genki đến khách hàng.

Theo quy định của công ty hóa đơn từ 500.000 trở lên mới có thể bắt đầu ship hàng.
Cước phí vận chuyển từ được tính dựa vào bảng giá sau:

PHÍ GIAO HÀNG THEO TỪNG KHU VỰC CỤ THỂ:

KHU VỰC

HÓA ĐƠN

PHÍ SHIP

Trong thành phố

Trên 1.000.000VNĐ

Freeship

Dưới 1.000.000VNĐ +20.000VND – 50.000VND

(Tuỳ khu vực)

Ngoại tỉnh

Trên 2.000.000VNĐ Freeship
Dưới 2.000.000VNĐ

+60.000VND – 70.000VND

(Tuỳ khu vực)

Gửi lời bình