VINH DANH THÀNH VIÊN ĐẠT TRAFFIC LIGHT 100 ĐIỂM TRONG VÒNG 12 THÁNG LIÊN TIẾP CỦA BNI

VINH DANH THÀNH VIÊN ĐẠT TRAFFIC LIGHT 100 ĐIỂM TRONG VÒNG 12 THÁNG LIÊN TIẾP

Chúc mừng Thành viên BNI Master Chapter đồng thời là Đại sứ phát triển của BNI Global, Chapter thuộc Vùng BNI HCM Ms. Nguyễn Thị Kim Huyền đã đạt chỉ số KPI xanh 100 điểm liên tiếp trong vòng 12 tháng.

Với tinh thần tích cực và cống hiến hết mình, Thành viên mới tham gia hoạt động BNI tròn 14 tháng và có những thành tựu vượt trội giúp cộng đồng ngày càng phát triển hơn.

Thành viên đã có 58 Khách mời, giá trị giao dịch cho đi lên tới 4.649.611.330vnd, 296 lượt 121, trao đi 395 cơ hội kinh doanh, bảo trợ 15 Thành viên tham gia BNI (trong đó có các Thành viên BNI GLOBAL sẽ được ra mắt trong tháng 7/2021) và là một trong những Thành viên, Đại sứ tích cực của Vùng BNI HCM.

Cảm ơn Thành viên với tinh thần Givers Gain!

Link nguồn:
https://www.facebook.com/bnivietnam/photos/a.2691431574310424/4197374257049474/

Chia sẻ bài viết