• Set 10: KIKKOMAN Mơ vảy vàng
  SAKE SAWANOI TOKYO KURABITO
  1 chai rượu mơ vảy vàng Kikkoman umeshu gold 500ml
  1 chai rượu sake Sawanoi Tokyo Kurabito Junmaiginjo/720ml
  1 hộp trà vảy vàng Nhật Bản

  Giá: Liên hệ

  0906 862 885 – 0902 331 898 – 0938 073 898

   

  Set 10: KIKKOMAN Mơ Vảy Vàng SAKE SAWANOI TOKYO KURABITO

 • Set 11: CHOYA SINGLE YEAR + SAWANOI KURABITO
  1 chai rượu mơ Choya single year 720ml
  1 chai rượu sake Sawanoi Tokyo Kurabito Junmaiginjo 720ml
  1 hộp trà vảy vàng Nhật Bản”

  Giá: Liên hệ

  0906 862 885 – 0902 331 898 – 0938 073 898

   

  Set 11: CHOYA SINGLE YEAR + SAWANOI KURABITO

 • Set 14: SAKE NINKI GOLD
  -1 chai rượu sake Ninki gold 720ml.

  – 1 Bào ngư tẩm awabi nonigai

  – 1 Trà vảy vàng Nhật Bản

  Set 14: SAKE NINKI GOLD

 • Set 6 CHOYA SINGLE YEAR
  1 chai rượu mơ Choya single year 720ml
  1 hộp bào ngư tẩm gia vị
  1 hộp trà vảy vàng Nhật Bản

  Giá: Liên hệ

  0906 862 885 – 0902 331 898 – 0938 073 898

   

  Set 6: CHOYA SINGLE YEAR

 • Giá: Liên hệ

  0906 862 885 – 0902 331 898 – 0938 073 898

   

  Set 7: SAKE SAWANOI TOKYO KURABITO JUNMAIGINJO

 • Set 8: SAKE SAWANOI JYUNAMI DAIGINJYO
  1 chai rượu sake Sawanoi Jyunami Daiginjyo 720ml
  1 hộp bào ngư tẩm xì dầu
  1 hộp trà vảy vàng Nhật Bản

  Giá: Liên hệ

  0906 862 885 – 0902 331 898 – 0938 073 898

  set quà tết, rượu Nhật, set quà 2020

  Set 8: SAKE SAWANOI JYUNAMI DAIGINJYO

 • Set 9: CHOYA AGED 3 YEARS
  1 chai rượu mơ Choya aged 3 years 720ml
  1 hộp bào ngư tẩm xì dầu
  1 hộp trà vảy vàng Nhật Bản”

  Giá: Liên hệ

  0906 862 885 – 0902 331 898 – 0938 073 898

  Set 9: CHOYA AGED 3 YEARS