• ❖ Thành Phần: Nigiri cá hồi, mực lá, cá ngừ, lươn nướng tẩm vị, sò đỏ, sò điệp

  ❖ Gia vị tặng kèm: Nước tương + wasabi + gừng hồng

  SUSHI & SASHIMI NS.09

  201,000
 • ❖ Thành Phần: Nigiri (bạch tuộc, tôm, cá ngừ, cá trích ép trứng vàng, thanh cua, cá hồi); Maki cali

  ❖ Gia vị tặng kèm: Nước tương + wasabi + gừng hồng

  SUSHI & SASHIMI NS03

  121,000
 • ❖ Thành Phần: Gunkan (rong biển trộn mè, trứng tôm); Maki thanh cua; Nigiri (cá trích ép trứng, cá hồi)

  ❖ Gia vị tặng kèm: Nước tương + wasabi + gừng hồng

  SUSHI & SASHIMI NS04

  107,000
 • ❖ Thành Phần: Maki cali (3 miếng), Maki cá hồi tempura (4 miếng); Nigiri (cá hồi, bạch tuộc, cá ngừ, tôm)

  ❖ Gia vị tặng kèm: Nước tương + wasabi + gừng hồng

  SUSHI & SASHIMI NS05

  125,000
 • ❖ Thành Phần: Maki cali (2 miếng), Maki cá hồi (2 miếng); Nigiri (cá hồi, bạch tuộc, cá ngừ, tôm, cá trích ép trứng, thanh cua); Gunkan (rong biển trộn mè, trứng tôm)

  ❖ Gia vị tặng kèm: Nước tương + wasabi + gừng hồng

  SUSHI & SASHIMI NS06

  135,000
 • ❖ Thành Phần: Nigiri (bạch tuộc, cá ngừ, sò đỏ, sò điệp, mực lá)

  ❖ Gia vị tặng kèm: Nước tương + wasabi + gừng hồng

  SUSHI & SASHIMI NS07

  173,000
 • ❖ Thành Phần: Nigiri (tôm, cá trích ép trứng, lươn, cá hồi, mực lá, thanh cua); Maki (cá hồi dưa leo, cá ngừ dưa leo)

  ❖ Gia vị tặng kèm: Nước tương + wasabi + gừng hồng

  SUSHI & SASHIMI NS08

  241,000
 • ❖ Thành Phần: Nigiri (bạch tuộc, tôm, cá trích ép trứng, thanh cua, lươn, cá ngừ, sò đỏ, sò điệp, mực lá, cá hồi)

  ❖ Gia vị tặng kèm: Nước tương + wasabi + gừng hồng

  SUSHI & SASHIMI NS10

  321,000
 • ❖ Thành Phần: Nigiri (tôm, cá ngừ, sò đỏ, sò điệp); Maki cá hồi dưa leo, maki cá ngừ dưa leo

  ❖ Gia vị tặng kèm: Nước tương + wasabi + gừng hồng

  SUSHI & SASHIMI NS11

  183,000
 • ❖ Thành Phần: Nigiri (cá trích ép trứng, cá hồi, bạch tuộc); Sashimi (cá trích ép trứng, cá ngừ, cá hồi)

  ❖ Gia vị tặng kèm: Nước tương + wasabi + gừng hồng

  SUSHI & SASHIMI NS12

  159,000
 • ❖ Thành Phần: Sashimi cá hồi, lươn, sò đỏ (3 miếng mỗi loại); Nigiri cá trích ép trứng, tôm ngọt, thanh cua (1 miếng mỗi loại).

  ❖ Gia vị tặng kèm: Mù tạt Nhật, Gừng hồng, nước tương Nhật.

  SUSHI & SASHIMI GK 07

  219,000
 • ❖ Thành Phần: sashimi cá hồi (5 miếng), sashimi sò đỏ (6 miếng),sashimi thanh cua (6 miếng)

  ❖ Gia vị tặng kèm: Mù tạt Nhật, Gừng hồng, nước tương Nhật.

  SUSHI & SASHIMI GK 08

  199,000
 • ❖ Thành Phần: cá hồi, lươn, thanh cua, bạch tuột, sò điệp

  ❖ Gia vị tặng kèm: Mù tạt Nhật, Gừng hồng, nước tương Nhật.

  SUSHI & SASHIMI GK 19

  279,000
 • ❖ Thành Phần: Nigiri (tôm ngọt, thanh cua, lươn, đậu ngọt); Maki (cali, thanh cua)

  ❖ Gia vị tặng kèm: Nước tương + wasabi + gừng hồng

  SUSHI & SASHIMI GK 22

  129,000
 • ❖ Thành Phần: Nigiri cá hồi (6 miếng); Maki cá hồi (6 miếng)

  ❖ Gia vị tặng kèm: Nước tương + wasabi + gừng hồng

  SUSHI & SASHIMI GK 24

  99,000